Isuzu Automotive Polska

ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
Platan Park, budynek E
Tel. + 48 (0) 22 4631800 (Centrala)

Reklama

ISUZU docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z niniejszego serwisu ISUZU oznacza akceptację niniejszych warunków.

Ochrona danych osobowych

ISUZU może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie Twoich danych osobowych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. W każdym momencie masz także prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. ISUZU nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o produktach ISUZU lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy ISUZU oraz Autoryzowanym Dealerom ISUZU. ISUZU deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych będzie Isuzu Beneluks Spółka Akcyjna Oddział W Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 21.

Witryna korzysta z technologii cookies systemu Google Analytics do badania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny, oraz do działań reklamowych opartych na remarketingu. Zbierane w ten sposób dane są całkowicie anonimowe.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

© Copyright ISUZU Automotive Polska, Warszawa, Polska 2009 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w niniejszym serwisie ISUZU stanowią własność intelektualną ISUZU i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody ISUZU są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu ISUZU są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego nie są dostępne żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej ISUZU oraz podmiotów trzecich.

 Znaki towarowe

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie ISUZU stanowią znaki towarowe ISUZU i są zastrzeżone przez ISUZU, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane w niniejszym serwisie ISUZU są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. ISUZU dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, ISUZU nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku ISUZU nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. ISUZU może publikować odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego ISUZU opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji. ISUZU zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. ISUZU zastrzega jednak, iż nie jest obowiązane, do aktualizowania zawartości niniejszego serwisu, jak również zamieszczonych w nim wypowiedzi, które dotyczą przyszłości i nie przyjmuje z tego tytułu żadnej odpowiedzialności prawnej. ISUZU nie odpowiada także za błędy typograficzne w niniejszym serwisie.

Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług ISUZU prezentowane w niniejszym serwisie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Informacje te publikowane są jedynie dla celów informacyjnych bez przyjęcia za nie odpowiedzialności prawnej.

ISUZU zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenia mogą ulegać zmianom. Podane ceny są wyłącznie zalecanymi cenami detalicznymi i mogą różnić się u poszczególnych Dealerów Isuzu. Oferowany asortyment akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w niniejszym serwisie.

Informacji dotyczących aktualnej oferty ISUZU na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych, warunków nabywania akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszej witrynie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności, aktualnych cen detalicznych, a także warunków sprzedaży, serwisu, gwarancji i

Informacje o firmie

Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21, oddział zagranicznego przedsiębiorcy wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312645, o numerach: NIP 1070012026 oraz REGON 141575984. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 1 000 000,00 EUR został w całości wpłacony. "Isuzu Automotive Polska" stanowi oznaczenie handlowe przedsiębiorstwa Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

ISUZU zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji i warunków korzystania z serwisu ISUZU w dowolnym momencie, poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. ISUZU zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.
ISUZU Automotive Polska, czerwiec 2012